Vegna umfjöllunar um samningaviðræður Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og Læknafélags Reykjavíkur (LR) um þjónustu sérgreinalækna vilja SÍ koma eftirfarandi á framfæri

15.4.2021

  • SÍ lógó

Greiðslur ríkisins til sérgreinalækna (sérfræðinga á stofum) hafa fylgt verðlagsþróun til ársins 2021 frá árslokum 2018, þegar síðasti samningur rann úr gildi. Sá samningur tók gildi 2014 og fól einnig í sér allt að 15% hækkun umfram verðlag. Allan samningstímann var gjaldskrá samningsins verðbætt tvisvar á ári og eftir að hann rann út hefur gjaldskráin áfram verið verðbætt, allt fram til ársins 2021, bæði með tilliti til launaþróunar og þróunar rekstrarkostnaðar. Verðbæturnar hafa tekið tillit til gengisþróunar auk þess sem ákveðinn efniskostnaður sérgreinalækna, er greiddur samkvæmt raunkostnaði, þ.e. á grundvelli framlagðra reikninga.

Sérgreinalæknar hafa því fengið fjölmargar verðlagshækkanir frá því að síðasti samningur var gerður. Yfirlýsingar formanns Læknafélags Reykjavíkur hvað þetta varðar standast því ekki skoðun.

Strax eftir að síðasti samningur rann út, í ársbyrjun 2019, fór að bera á því að sérgreinalæknar innheimtu aukagjöld af sjúklingum umfram það sem þeim ber að greiða samkvæmt gjaldskrá hins opinbera. Þessi aukagjöld hafa farið vaxandi á síðustu tveimur árum og eru langt umfram verðlagsþróun. Sérgreinalæknar hafa ekki birt nein gögn sem sýna fram á að aukagjöldin tengist hækkunum á kostnaði þeirra umfram verðlag.

SÍ vilja ná sem fyrst samningum við sérgreinalækna og fyrirtæki þeirra. Samningarnir þurfa að tryggja að þjónusta sé veitt á réttum stað og réttum tíma og að þjónusta sé í takt við klínískar leiðbeiningar og önnur gæðaviðmið. Þá þarf að tryggja að þeir sem mesta þörf hafa njóti forgangs og að skilgreind séu efri mörk þess kostnaðar sem fellur á ríkissjóð vegna samninganna. Þetta eru sömu kröfur og gerðar eru til annarra veitenda heilbrigðisþjónustu á landinu. Þessi nálgun er enn fremur byggð á lögum um heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstefnu sem samþykkt hefur verið á Alþingi.

Samningagerð við veitendur heilbrigðisþjónustu gengur almennt vel
Vel hefur gengið að gera nýja samninga við fjölmarga aðila um heilbrigðisþjónustu og hjálpartæki á síðustu árum. Til merkis um það þá hafa á síðustu tveimur árum verið gerðir um það bil 30% fleiri nýir samningar við slíka aðila af hálfu Sjúkratrygginga, en árin tvö þar á undan. Þá eru ekki taldar með framlengingar eða breytingar á samningum, sem hafa verið fjölmargar.

SÍ treysta á gott samstarf við sérgreinalækna, hér eftir sem hingað til. Það liggur hins vegar fyrir að sérgreinalæknar og fyrirtæki þeirra þurfa að starfa innan sama ramma og allir aðrir sem koma að veitingu fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Sá rammi er markaður m.a. af heilbrigðislögum, fjárlögum og gildandi heilbrigðisstefnu. Það er á ábyrgð beggja samningsaðila að ná samningum sem tryggja að fjármagn sé vel nýtt og að þeir njóti þjónustunnar sem mest þurfa á henni að halda. 

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica