Sjúkrahótel

Sjúkrahótel í Reykjavík og gistiþjónusta á Akureyri

Reykjavík

Þeir sem þurfa á sjúkrahóteli í Reykjavík að halda er bent á að leita beint til sjúkrahótels Landspítala.

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/sjukrahotel-landspitala/

Sjúkratryggðir greiða ákveðinn hluta af kostnaði við dvöl þar og fer það gjald samkvæmt reglugerð um sjúkrahótel. Sjúkratryggingar Íslands taka ekki þátt í þeim kostnaði.


Reglugerð um dvöl á sjúkrahóteli

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/heilbrigdis/nr/21488


Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 429/2019 um dvöl á sjúkrahóteli

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 429/2019 um dvöl á sjúkrahóteliAkureyri

Sjúkratryggðir einstaklingar geta átt rétt á gistiþjónustu, í þeim tilvikum að þeir þurfi að dvelja fjarri heimili sínu vegna heilbrigðisþjónustu á Akureyri.  Gististaðir bjóða ekki upp á hjúkrunarþjónustu.

Nánar um gistiþjónustu á Akureyri

 • Læknir/hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir þarf að gera beiðni/tilvísun  um gistingu

 • Beiðni þarf að liggja fyrir áður gisting er bókuð

 • Hægt er að bóka gistingu hjá samningsaðilum í þann tíma sem beiðnin segir til um, þó háð því að það sé laust pláss á gistastað

 • Gististaður hefur heimild til að óska eftir greiðslukortanúmeri til að tryggja greiðslu ef ekki er látið vita innan tilskilins frests ef hætt er við dvöl

 • Beiðnina má annað hvort afhenda við innritun á gististað eða senda rafrænt af beiðanda

 • Hótel Akureyri, Hafnarstræti 67, 600 Akureyri. Sími: 462 5600

 • Gistihúsið Hrafninn, Brekkugötu 4, 600 Akureyri.  SÍmi: 462 5600

 • Heilsuvernd Hjúkrunarheimili ehf - sjúkraíbúðir - Austurbyggð 17, 600 Akureyri sími: 460 9100,                   opnunartími skrifstofu er virka daga frá kl. 8-15.

 • Greiðsluhluti sjúkratryggðra

  Greiðsluhluti einstaklings fer nú samkvæmt sömu reglugerð og gildir um sjúkrahótel Landspítala, nú reglugerð nr. 429/2019. Fyrir hvern sólarhring er greiðsluhluti einstaklings kr. 1.554 kr.

Annað sem gott er að vita:

Gististaðir bjóða ekki upp á hjúkrunarþjónustu og verða dvalargestir sem dvelja á gististað að vera sjálfbjarga með að komast fram úr rúmi og eiga sjálfir að geta séð um allar athafnir daglegs lífs.  Ef einstaklingar eru hreyfihamlaðir eða bundnir hjólastól, þá er gott að kynna sér fyrirfram aðstöðu hvers gististaðar vegna aðgengis fyrir fatlaða og aðstöðu fyrir fylgdarmann/aðstandanda.

Sjúkratryggður getur haft fylgdamann með og hann greiðir 1.554 kr. á dag fyrir gistingu, gisti hann í sama herbergi og sjúkratryggður. Ef sjúkratryggður yngri en 18 ára er í fylgd tveggja fylgdarmanna sem gista í sama herbergi greiða þeir samanlagt 1.554 kr. fyrir gistingu.

Þjónustan er eingöngu fyrir þann einstakling sem sækir heilbrigðisþjónustu. Bent er á rétt til greiðslu ferðakostnaðar og/eða dvalarkostnaðar vegna sjúkrahúsinnlagnar barns í slíkum tilvikum.

Ferðakostnaður

Hvað varðar endurgreiðslu á ferðakostnaði er bent á upplýsingar um ferðakostnað, https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/ferdakostnadur/

Eru veittar undanþágur ef ég uppfylli ekki einhver skilyrði?

Í ákveðnum tilvikum eru veittar undanþágur ef þörf er á dvöl lengur en 21 dag.

Ef fyrirséð er að einstaklingur þurfi að dvelja lengur en 21 dag á 12 mánaða tímabili er hægt að sækja um undanþágu fyrir framlengdri dvöl. Til að sækja um framlengda dvöl þarf Sjúkratryggingum Íslands að berast umsókn frá lækni, ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi, enda fylgi umsókninni rökstuðningur í læknisvottorði og upplýsingar um hvaða heilbrigðisþjónusta er fyrirhuguð á umræddu undanþágutímabili.

Undanþágubeiðni má senda til Sjúkratrygginga Íslands Vínlandsleið 16, 150 Reykjavík eða á [email protected] 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica