Spurt og svarað: Slysamál

Hvað þarf ég að gera þegar ég tilkynni slys til Sjúkratrygginga?

Fylla vel og skilmerkilega út eyðublaðið "Tilkynning um slys". Á tilkynningunni er nauðsynlegt að fá undirskrift vinnuveitanda vegna vinnuslysa.  Umsókn skal skila til Sjúkratrygginga Íslands eða umboða.  Þá þarf að berast læknisvottorð (áverkavottorð á SÍ formi) vegna slyssins frá þeim lækni eða heilbrigðisstofnun/sjúkrahúsi sem hinn slasaði leitaði fyrst til.

Einnig ef með þarf skal skila inn:

  • lögregluskýrslu eða tjónaskýrslu vegna umferðarslysa
  • skýrslu vinnueftirlits

Hver er biðtími eftir svari vegna umsóknar um slysabætur?

Reynt er að afgreiða slysamál svo fljótt sem unnt er en almennt er afgreiðslutími frá 2 vikum upp í 4 vikur.  Framangreint á við þegar fullnægjandi gögnum vegna umsóknar hefur verið skilað til SÍ.

Hvað er slysaörorka?

Slysaörorka er læknisfræðilegur úrskurður á færnisskerðingu. Örorkan er metin út frá líkamlegum skaða óháð vinnufærni.

Hlutfall örorku:

75% örorka eða meiri

Sé örorka metin 75% eða meiri er greiddur fullur örorkulífeyrir mánaðarlega. Örorkulífeyrir er óháður öðrum tekjum bótaþega.

50-74% örorka

Ef örorka er metin 50% greiðist hálfur örorkulífeyrir og síðan 2% til viðbótar fyrir hvert örorkustig upp að 75% örorku.

10-49% örorka

Ef örorka er metin á bilinu 10-49% er heimilt að greiða örorkubætur í einu lagi, þ.e. sem eingreiðslu. Eingreiðslan jafngildir lífeyri hlutaðeiganda um tiltekið árabil og er reiknuð út samkvæmt reglugerð.

9% eða minni örorka

Ef örorka reynist 9% eða minni greiðast örorkubætur ekki. Ef örorka vegna fleiri slysa nær samanlagt 10% greiðast bætur.  Ef slys veldur dauða innan tveggja ára greiðast dánarbætur samkvæmt 35. gr. almannatryggingalaga.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica