Samningur um stóraukna heimahjúkrun í Reykjavík

21.12.2020

  • SÍ lógó

Sjúkratryggingar Íslands og Reykjavíkurborg hafa gert með sér nýjan samning um heimahjúkrun í Reykjavík til fjögurra ára. Árlegur kostnaður við samninginn nemur um 2 milljörðum króna. Nýlega var gerður sérstakur viðauki við núverandi samning um rekstur öldrunarteymis sem sinnir sérhæfðri heilbrigðisþjónustu við aldraða í heimahúsum í Reykjavík. 

Við gerð hans tryggði heilbrigðisráðherra 150 milljónir króna á ársgrundvelli til reksturs teymisins og styrkingu innviða heimahjúkrunar. Þess er vænst að þjónusta teymisins bæti til muna þjónustu við aldraða í heimahúsum, fækki sjúkrahússinnlögnum og sé einnig til þess fallin að vinna gegn þeim vanda sem oft skapast á bráðamóttöku Landspítala þegar ekki er unnt að útskrifa fólk af sjúkrahúsinu að meðferð lokinni vegna skorts á úrræðum.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri staðfestu samninga um stóraukna heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu með undirritun í ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Með samningnum tekur velferðarsvið Reykjavíkur að sér rekstur heimahjúkrunar í Reykjavík og á Seltjarnarnesi allan sólarhringinn, kvöld og helgar í Mosfellsbæ og næturþjónustu fyrir allt höfuðborgarsvæðið.

Nýi heildarsamningurinn um heimahjúkrun í Reykjavík byggir að meginstofni á fyrri samningi frá árinu 2016 sem felur í sér að Reykjavíkurborg annast rekstur heimahjúkrunar samhliða félagslegri heimaþjónustu sem myndar þannig eina heild gagnvart notendum þjónustunnar. Í samningnum er lögð áhersla á að efla getu heimahjúkrunar Reykjavíkur til að nýta velferðartækni í auknum mæli, samhliða því að fjölga vitjunum, auka sérhæfingu og veita þverfaglega heilbrigðisþjónustu í meira mæli til fólks í heimahúsum. Samningurinn öðlast gildi 1. janúar næstkomandi.

Vaxandi áhersla á teymisvinnu
Sérhæfð þjónusta á vegum heimahjúkrunar Reykjavíkur hefur verið aukin jafnt og þétt með aukinni áherslu á teymisvinnu. Þverfaglegt teymi sinnir endurhæfingu í heimahúsum með þátttöku iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, félagsliða og sjúkraliða, auk hjúkrunarfræðinga. Einnig er rekið sérhæft hjartabilunarteymi í samstarfi við göngudeild hjartabilunar á Landspítala. Markmið þess er að fækka komum einstaklinga með hjartabilun á bráðamóttöku, fyrirbyggja innlagnir og síðast en ekki síst að bæta líðan og auka lífgæði þessa hóps.

Sérhæfða öldrunarteymið SELMA
Nýja öldrunarteymið (SELMA) sem stofnað hefur verið með sérstökum viðaukasamningi Sjúkratrygginga Íslands og Reykjavíkurborgar mun sinna þjónustu við aldraða í heimahúsum auk þess að veita starfsfólki heimahjúkrunar ráðgjöf og styðja þannig við störf þess. Sinnt verður vitjunum í heimahús alla virka daga milli kl. 13:00 og 17:00 og á þeim tíma verða hjúkrunarfræðingur og læknir á vakt. Fyrir hádegi virka daga milli kl. 9:00 og 13:00 mun teymið sinna símsvörun, bókunum og ráðgjöf. Samningurinn hefur þegar tekið gildi.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica