Nýtt verklag vegna sjúkratryggingaréttinda á milli landa innan EES svæðisins

1.6.2012

  • rettindi_milli_landa

Í dag 1. júní tekur gildi ný EB reglugerð nr. 883/2004 um framkvæmd almannatrygginga á EES svæðinu og kemur í stað eldri EB reglugerðar nr. 1408/71 um sama málefni.

Hvað breytist?

Meginbreytingin er að reglugerðin nær nú til allra tryggðra einstaklinga í hverju aðildarríki EES fyrir sig og ekki er lengur gerð krafa um þátttöku á vinnumarkaði eins og áður var. Reglur um jafnræði tryggðra einstaklinga, samlagningu tímabila og greiðslur bóta milli landa eru styrktar.  

Fyrir einstaklinga er þessi breyting til þess fallin að einfalda þeim verulega að nýta sér réttindi á milli landa. Einstaklingar þurfa ekki lengur að fara og fá útgefin skjöl um réttindi sín áður en þeir t.d. flytja búferlum milli landa. Þess í stað eiga þeir rétt á því að stofnun í því landi sem einstaklingur hefur flutt til, sjái um að afla allra upplýsinga um hugsanlegan rétt viðkomandi.

Hvernig breytist útgáfa vottorða og eyðublaðaútfylling?

Útgáfa E vottorða verður hætt en þess í stað geta einstaklingar eftir atvikum átt rétt á að fá afhent svokölluð Portable documents (PD), en Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) munu sjá um útgáfu á eftirfarandi skjölum:

  • PD S1 Skráning tryggingaréttinda sem einstaklingur nýtur í öðru aðildarríki en búseturíki. (Sambærilegt við E-106, E-109, og E-121.)
  • PD S2 - Staðfesting á rétti til fyrirfram ákveðinnar meðferðar í öðru aðildarríki. (Sambærilegt við E-112.)
  • PD S3 - Fyrirfram ákveðin læknisfræðileg meðferð einstaklings eða aðstandenda hans, sem áður stundaði vinnu yfir landamæri.

Þó svo að útgáfu á svo kölluðum E-vottorðum sé lokið hér á landi mun SÍ áfram taka við E-vottorðum útgefnum af erlendum stofnunum.  

Stofnanir sjá um að afla upplýsinga um rétt einstaklinga milli landa

SÍ munu sjá um samskipti vegna sjúkratryggingaréttinda. Samskipti milli SÍ og erlendra stofnanna verða alfarið með stöðluðum rafrænum skjölum í fyrirfram ákveðnum samskiptaflæðum. Rafvæðingu skjalamiðlunar á milli allra aðildarríkja á að vera lokið fyrir 1. maí 2014 en þangað til verða stöðluð skjöl (SED - Structured Electronic Documents) prentuð út og send með bréfasendingum á milli aðildarríkja. Kostir þess að hafa  stöðluð samskiptaskjöl og að samskipti milli stofnana séu í fyrirfram ákveðnum farvegi eru einkum þeir  að komast má hjá tungumálaörðugleikum,  upplýsingaöflun verður markvissari og málsmeðferðartími ætti að styttast.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica