Sjóslys

Öll slys ber að tilkynna innan eins árs.

Skilyrði er að viðkomandi hafi fengið greidd laun vegna vinnunnar eða, ef um sjálfstæðan atvinnurekanda er að ræða, reiknað endurgjald.

Þegar slys ber að höndum og ætla má að það sé bótaskylt skal það tilkynnt til þjónustuvers Sjúkratrygginga Íslands á Vínlandsleið 16, Reykjavík eða til umboða hennar úti á landi.

Hvaða gögnum þarf að skila inn til Sjúkratrygginga Íslands?

  • Tilkynning um slys.
  • Læknisvottorð vegna slyss (áverkavottorð) frá þeim lækni eða heilbrigðisstofnun/sjúkrahúsi sem slasaði leitaði fyrst til eftir slysið. Í vottorðinu þurfa að koma fram upplýsingar um fyrstu komu vegna slyssins og tímabil óvinnufærni.
  • Afrit af sjóprófum eða lögregluskýrslu.
  • Kvittanir/reikningar vegna útlagðs sjúkrakostnaðar.
  • Aflanótur, launaútreikningar og kvittað launauppgjör.
  • Vottorð sýslumanns, ef um banaslys er að ræða.

Ef um er að ræða vottorð frá Landspítala er óskað eftir vottorði meðferðarlæknis. Í vottorðinu þurfa að koma fram upplýsingar um fyrstu komu vegna slyssins og framhaldsmeðferð.

Að beiðni spítalans skal ennfremur bent á að áverkavottorð eru einungis afgreidd skv. beiðni í síma 543-1000. Óska þarf eftir sambandi við læknaritara þeirrar deildar þar sem sjúklingur var til meðferðar.

Um tilkynningaskyldu

Hinum slasaða, eða öðrum sem vilja gera kröfu til bóta, ber að fylgjast með því að tilkynningaskyldu sé fullnægt. Leita má aðstoðar lögreglu ef atvinnurekandi vanrækir að tilkynna um slysið.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica