Slysatryggingar

Hvernig er sótt um slysabætur?

Lendi einstaklingur í slysi sem hann telur eiga undir slysatryggingar almannatrygginga þá er fyrsta skrefið að fylla út eyðublaðið „Tilkynning um slys“ (hér til hliðar) og koma því til Sjúkratrygginga Íslands eða umboðsmanna stofnunarinnar um land allt. Gæta þarf að því að umsóknin sé vel út fyllt og að nauðsynleg fylgigögn berist með henni.

Hjá Sjúkratryggingum er umsóknin yfirfarin. Ef þörf er á er kallað eftir frekari upplýsingum/gögnum. Þegar öll nauðsynleg gögn hafa borist er afstaða tekin til bótaskyldu.

Þegar fallist hefur verið á að um bótaskylt slys samkvæmt almannatryggingalögum sé að ræða er hinn slasaði upplýstur um rétt sinn til greiðslu bóta. Bætur slysatrygginga eru sjúkrahjálp, dagpeningar, örorkubætur og dánarbætur.

Skilyrði fyrir greiðslu slysabóta

Með slysi er átt við skyndilegan óvæntan atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem tryggður er og gerist án vilja hans.

Þannig verður eitthvað óvænt að hafa átt sér stað og skilyrði er að óhappið verði ekki rakið til undirliggjandi sjúkdóms eða meinsemda hjá þeim sem fyrir óhappi verður.

Eitthvað verður að hafa gerst sem veldur tjóni á líkama hins tryggða og áhorfandi getur áttað sig á að hafi gerst.

Meginreglan er sú að verði ekki frávik frá þeirri atburðarás sem búast mátti við og engar óvæntar aðstæður koma upp, er ekki um slys að ræða.

Öll slys ber að tilkynna innan eins árs. Mikilvægt er að tilkynningar séu rétt útfylltar og í frumriti.

Ef tilkynningaskylda er vanrækt skal það ekki vera því til fyrirstöðu að sá slasaði eða vandamenn geti gert kröfu til bóta.  Heimilt er að veita undanþágu þótt meira en ár sé liðið ef atvik slyss eru alveg ljós og drátturinn torveldar ekki gagnaöflun um atriði sem skipta máli. Þá er það skilyrði að unnt sé að meta orsakasamband slyssins og heilsutjóns slasaða.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica