Vinnsla persónuupplýsinga vegna umsóknar um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga

Með undirritun sinni á umsókn staðfestir umsækjandi að upplýsingar sem þar eru skráðar séu réttar. Um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við meðferð málsins er farið eftir ákvæðum 50. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og eftir lögum nr. 97/1997 um réttindi sjúklinga, þegar við á, sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 45/2015. Farið er með allar upplýsingar sem tengjast umsókninni sem trúnaðarmál.

Við vinnslu persónuupplýsinga eru gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja öryggi gagnanna. Miðlun gagna fer fram í gegnum öruggar vefgáttir, skv. 50. gr. laga nr. 112/2008. Málsgögn verða varðveitt í öruggu rekstrarumhverfi Sjúkratrygginga Íslands (SÍ). Um varðveislu gagna fer eftir lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.

Frekari upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga hjá SÍ og persónuvernd er að finna í persónuverndarstefnu SÍ.

Söfnun upplýsinga:

SÍ munu við vinnslu umsóknar um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga afla upplýsinga, ef það er talið nauðsynlegt, frá eftirfarandi stofnunum:

 

Vinnumálastofnun:

 • Upplýsingar um tímabil atvinnuleysisbóta og greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði frá Vinnumálastofnun

Skattinum:

 • Upplýsingar um launagreiðslur/reiknað endurgjald
 • Nafn og kennitölu launagreiðanda
 • Upplýsingar um hvort heimilistrygging sé í gildi

Tryggingastofnun:

 • Upplýsingar um örorku- eða endurhæfingarmat (stöðu)
 • Upplýsingar um greiðslur sem ekki má greiða samhliða bótum slysatrygginga (stöðu)

Þjóðskrá Íslands:

 • Upplýsingar um nafn, kennitölu og heimilisfang
 • Upplýsingar um börn og maka

Innheimtustofnun sveitarfélaga

 • Upplýsingar um stöðu meðlagsgreiðslna

Í einstaka tilvikum getur verið nauðsynlegt að afla upplýsinga frá atvinnurekanda eða eftir atvikum íþróttafélaga um slysið ef þær fást ekki frá slasaða.

Söfnun upplýsinganna byggir á 3. og 5. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 3. mgr. 34. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, 3. gr. laga nr. 70/2018 um Þjóðskrá Íslands og 2. mgr. 25. gr. 45/2015, sbr. 43. gr. almannatryggingarlaga nr. 100/2007.

Umsækjandi þarf að afla eftirfarandi gagna

 • Áverkavottorð eða bráðamóttökuskrá
 • Reikninga vegna útlagðs kostnaðar
 • Annarra læknisfræðilegra gagna frá meðferðaraðilum, sem SÍ telja nauðsynleg fyrir vinnslu málsins.

Miðlun upplýsinga

SÍ munu miðla upplýsingum um niðurstöðu máls til atvinnurekanda og eftir atvikum íþróttafélaga, þ.e. upplýsingum um hvort slys hafi verið samþykkt, bótaskyldu synjað eða málsmeðferð frestað. Ástæðan er fyrir því að umræddir aðilar kunna að eiga rétt á endurgreiðslu útlagðs kostnaðar og/eða dagpeningum ef greidd hafa verið laun í veikindaforföllum vegna slyssins. Þessir aðilar fá aldrei afhentar heilsufars- eða sjúkraskrárupplýsingar.

Vinnueftirlit ríkisins kann að fá afrit umsóknar á grundvelli 4. mgr. 79. gr. laga nr. 46/1980.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa kann að fá afrit þessa eyðublaðs á grundvelli 12. og 16. gr. laga nr. 18/2013.

Tryggingastofnun ríkisins fær upplýsingar um bótagreiðslur sem ekki greiðast samhliða bótum stofnunarinnar, sbr. 14. gr. laga nr. 45/2015.

Nánar um umsóknarferlið

Ef ekki reynist unnt að taka ákvörðun um bótarétt, fjárhæð og greiðslu bóta og endurskoðun þeirra vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum sem rekja má til umsækjanda er SÍ heimilt að fresta ákvörðun og greiðslu bóta þar til úr því er bætt. Stofnunin skal tafarlaust gera viðkomandi viðvart ef til frestunar kemur og skora á hann að veita nauðsynlegar upplýsingar, sbr. 5. mgr. 34. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. 


 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica