Bið eftir meðferð á Íslandi

Sérfræðihópur Sjúkratrygginga Íslands metur hvort skilyrði um læknismeðferð erlendis séu uppfyllt samanber 8.gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008.

Nefndin fundar einu sinni í mánuði. Umsókn ásamt nauðsynlegum upplýsingum þarf að liggja fyrir svo að nefndin geti tekið afstöðu til þess hvort unnt sé að samþykkja hana. 

Ef nauðsynleg heilbrigðisþjónusta er ekki veitt á Íslandi innan tímamarka sem réttlæta má læknisfræðilega ef mið er tekið af núverandi heilsufarsástandi hins sjúkratryggða og líklegri framvindu sjúkdómsins sbr. 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004, sbr. 20. gr.  innlendrar reglugerðar nr.  442/2012, sem er í gildi á Íslandi frá maí 2012, þarf læknir hins sjúkratryggða að staðfesta bið og þar til gerðu umsóknarblaði. Sé hún samþykkt er greiddur meðferðarkostnaður.

Landlæknir setti viðmiðunarmörk um biðtíma eftir heilbrigðisþjónustu á Íslandi þann 15. júní 2016, sjá frétt á vef Landlæknis. Samkvæmt því gilda eftirfarandi viðmið:

 

  1. Samband við heilsugæslustöð samdægurs.
  2. Viðtal við heilsugæslulækni innan 5 daga.
  3. Skoðun hjá sérfræðingi innan 30 daga.
  4. Aðgerð/meðferð hjá sérfræðingi innan 90 daga frá greiningu.

Í öllum tilvikum er átt við þann tíma sem líður frá því að sjúklingur hefur samband við heilbrigðisþjónustu út af einkennum eða frá því að þörf fyrir viðkomandi þjónustu er greind. Þessi tímamörk eiga ekki við þegar um bráðaþjónustu er að ræða eða um greiningu og meðferð illkynja sjúkdóma.

 

Það þarf að tryggja að eftirfarandi liggi fyrir:

  1. Nákvæmar upplýsingar um bið eftir aðgerð/meðferð á þeim stofnunum eða stofum hér á landi, sem framkvæma umræddar aðgerðir eða veita umræddar meðferðir.

  2. Vottorð sérfræðilæknis, sem einnig fylgir sjúklingnum eftir að lokinni meðferð erlendis, með ítarlegum rökstuðningi fyrir því að ekki sé ráðlegt, að umsækjandi bíði lengur en í skilgreindan tíma, vegna hugsanlegra skaðlegra áhrifa, sem dráttur á meðferð kynni að hafa á ástand hans og getu til að sinna daglegu lífi og starfi. Í vottorðinu verði reynt að leggja mat á þá vanlíðan, sem sjúklingurinn þarf að búa við eða aðra þætti, sem kunna að skerða lífsgæði hans, dragist meðferð umfram það sem fram kemur í vottorðinu. Votta þarf á skýran hátt að biðtími hér á landi eftir meðferðinni sé ekki réttlætanlegur læknisfræðilega.

  3. Liggja þarf fyrir að sjúkrahúsið sem veitir meðferðina sé viðurkennd stofnun og að meðferðin sé gagnreynd. Í því felst að umsóknarlæknir þarf að ábyrgjast og helst að sýna fram á með gögnum (öðrum en tilvísun í heimasíður eða því um líkt) að um viðurkennda heilbrigðisstofnun sé að ræða. Meðferðin sem sótt er um þarf að vera meðferð sem almannatryggingar í því landi (“dvalarlandi”)sem um er að ræða greiða fyrir. 

Ef umsókn um læknismeðferð erlendis hefur verið samþykkt er bent á eftirfarandi:

  • Meðferðarkostnaður er greiddur.

  • Ferðakostnaður, uppihaldskostnaður og mögulegur fylgdarmannskostnaður er greiddur.

Listi yfir afgreidd biðtímamál (Greiðsluþátttaka SÍ) - uppfært 1.11.2018

 

Hvert skal senda umsóknir?

Sjúkratryggingar Íslands,
Alþjóðadeild
Vínlandsleið 16
150 Reykjavík

eða á netfangið: international@sjukra.is

 

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica