Fyrirfram ákveðin læknismeðferð erlendis

Meðferðir erlendis á tímum Covid-19

Að höfðu samráði við landlækni og sóttvarnarlækni hafa Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) ákveðið að fresta almennt greiðsluþátttöku vegna heilbrigðisþjónustu erlendis sem ekki telst lífsbjargandi. Er þessi ráðstöfun gerð vegna mikillar óvissu í heiminum vegna Covid-19. Meginreglan verður því sú að stofnunin mun ekki gefa út greiðsluábyrgðir vegna slíkrar þjónustu fyrr en áhætta telst ásættanleg, í samræmi við leiðbeiningar sóttvarnayfirvalda. Rétt er að taka fram að umsóknir sem berast verða afgreiddar jafnóðum þó ekki sé hægt að samþykkja ferð á þeim tíma sem sótt er um.

Þeir einstaklingar sem þegar hafa fengið samþykkta greiðsluþátttöku í kostnaði vegna meðferðar erlendis falla einnig hér undir og verða almennt ekki gefnar út greiðsluábyrgðir til flugfélaga vegna þeirra fyrr en áhætta telst ásættanleg.

Þrátt fyrir ofangreinda meginreglu verður hvert og eitt mál skoðað sérstaklega. Auk læknisfræðilegs ástands sjúklings er horft til nýgengis sýkinga á því svæði sem sjúklingur hyggst fara til, sjá: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea og https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/.

Ef þjónusta, sem krefst fyrirfram samþykkis SÍ, er sótt erlendis þrátt fyrir framangreinda ákvörðun mun allur kostnaður falla á viðkomandi og ekki verður um greiðsluþátttöku að ræða af hálfu SÍ. Einnig er vert að benda á að SÍ er ekki heimilt að taka þátt í kostnaði vegna mögulegrar sóttkvíar, hvorki erlendis né hér á landi.

Ítrekað skal að þessi ákvörðun gildir ekki ef um lífsbjargandi meðferð er að ræða.

Ákvörðun þessi, sem tekin er með öryggi einstakra sjúklinga, öryggi heilbrigðiskerfis landsins og íslensks samfélags í huga, verður endurskoðuð reglulega.  

--------

Almennt um málsmeðferð vegna læknismeðferðar erlendis


Sérfræðingar Sjúkratrygginga Íslands meta hvort skilyrði um læknismeðferð erlendis séu uppfyllt.

Sjúkratryggður einstaklingur sem hyggst fara erlendis í læknismeðferð þarf að huga að ýmsu áður en lagt er af stað. Skoða þarf undir hvaða málaflokk viðkomandi læknismeðferð flokkast, hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt og hvaða gögnum þarf að skila.

Ef nauðsynleg heilbrigðisþjónusta er ekki í boði á Íslandi, en sjúkratryggðum er brýn nauðsyn að fá hana, þá sækir læknir hans um til SÍ og umsóknin verður „siglinganefndarmál“. Sé hún samþykkt eru greiddur meðferðarkostnaður, ferða- og uppihaldskostnaður ásamt kostnaði vegna fagfylgdar eða annarrar fylgdar sem læknir vottar að nauðsynleg sé, sbr. reglugerð nr. 712/2010.  Sjá nánari upplýsingar hér.

Ef nauðsynleg heilbrigðisþjónusta er ekki veitt á Íslandi innan tímamarka sem réttlæta má læknisfræðilega ef mið er tekið af núverandi heilsufarsástandi hins sjúkratryggða og líklegri framvindu sjúkdómsins sbr. 20. gr. EB reglugerðar nr. 883/2004, sbr. 20. gr.  innlendrar reglugerðar nr.  442/2012, sem er í gildi á Íslandi frá maí 2012, þá þarf læknir hins sjúkratryggða að staðfesta bið á þar til gerðu umsóknarblaði og umsóknin verður „biðtímamál“. Sé hún samþykkt er greiddur meðferðarkostnaður.  Sjá nánari upplýsingar hér.

Heilbrigðisþjónusta yfir landamæri innan EES lands. Tilskipun Evrópusambandsins um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, svokölluð „ landamæratilskipun" um rétt sjúklinga til að sækja sér heilbrigðisþjónustu til annarra aðildarríkja EES-samningsins og fá endurgreiddan útlagðan kostnað sem svarar því að samsvarandi þjónusta hefði verið veitt hér á landi, hefur verið innleidd á Íslandi. Lögin tóku gildi 1. júní 2016. Byggt er á tilskipun Evrópusambandsins nr. 2011/24/ESB. Sjá nánari upplýsingar hér.


Verklagsregla varðandi átröskunarmál var sett 18. apríl 2018 og tók gildi 20. apríl 2018. Hægt er að nálgast hana hér.

Verklagsreglur varðandi fíknimeðferð erlendis tók gildi 1. maí 2020.
Hægt er að nálgast hana hér .Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica