Öldrunarþjónusta


Gjaldskrá fyrir dagdvöl aldraðra á vegum aðila sem eru án samnings um verð.

Ný gjaldskrá hefur tekið gildi fyrir þjónustu dagdvalarstofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2020 og eru án samnings um verð.

Gjaldskráin tekur til daggjalda fyrir þjónustu við sjúkratryggða einstaklinga í dagdvalarrýmum á vegum stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2020 og eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands.

Greiðsluþátttaka hins sjúkratryggða vegna dagdvalar fer samkvæmt 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum, sbr. einnig reglugerð nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra með breytingum skv. reglugerð nr. 1139/2019.

Í gjaldskránni eru tilgreind verð og fjöldi rýma sem ákvarðar umfang þjónustunnar sem greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands tekur til. Gjaldskráin gildir frá og með 1. janúar 2020.

 

Gjaldskrá vegna þjónustu hjúkrunarheimila sem eru ekki með samning um verð

Sett hefur verið gjaldskrá vegna þjónustu hjúkrunarheimila sem ekki eru með samning við Sjúkratryggingar Íslands.

Hjúkrunarheimili sem greitt fá samkvæmt gjaldskrá skulu uppfylla kröfur sem koma fram í kröfulýsingu Velferðarráðuneytisins.

Þjónusta hjúkrunarheimila er háð því að sjúkratryggður sé með gilt færni- og heilsumat.

Heildarverð umsaminnar þjónustu er tilgreint í gjaldskránni. Frá 1. janúar 2020 er einingarverðið 115,65 kr. Um greiðslur sjúkratryggðra fer skv. lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum og reglugerð nr. 1238/2018, með síðari breytingum, um greiðslu kostnaðar vegna heilbrigðisþjónustu í hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana sem eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands, með síðari breytingum.

Samningur um þjónustu hjúkrunarheimila

Sjúkratryggingar Íslands, Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa skrifað undir samninga um þjónustu hjúkrunarheimila næstu 2 ár. Samið er við hvert hjúkrunarheimili fyrir sig og eru samningarnir samhljóða. Samningarnir gilda frá 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2021.

Einingarverðið er 121,02 kr. á verðlagi ársins 2020.

 

 

 

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica