Lýtalækningar

Sjúkratryggðir einstaklingar eiga rétt á styrkjum vegna nauðsynlegra lýtalækninga.

Í fylgiskjali með reglugerð nr. 722/2009 eru upplýsingar um hvort greiðsluþátttaka SÍ er til staðar vegna sjúkdóms/ástands sem veldur verulega skertri líkamsfærni.   Ef greiðsluþátttaka er til staðar getur hinn sjúkratryggði fengið þjónustuna hjá samningsbundnum sérfræðilækni sem getur veitt hana og er hún þá niðurgreidd af Sjúkratryggingum Íslands.

Styrkur er veittur þegar meðferð bætir verulega skerta líkamsfærni sem orsakast af fæðingargalla, þroskafrávikum, áverkum, sýkingum, æxlum eða öðrum sjúkdómum og þegar um er að ræða lagfæringu lýta eftir sár eða slys. 

Upphæðir styrkja frá Sjúkratryggingum Íslands eru samkvæmt reglugerð 14/2010 sem gefin er út af heilbrigðisráðuneyti.

Ef óskað er eftir undanþágu frá skilyrðum reglugerðarinnar þarf að sækja um greiðsluþátttöku fyrirfram til Sjúkratrygginga Íslands. Með umsókn um undanþágu þarf að fylgja vottorð heilsugæslu- eða heimilislæknis um skerta líkamsfærni. Með skertri líkamsfærni er átt við verki eða aðra skerðingu á líkamsstarfsemi sem truflar athafnir daglegs lífs.

Sjúkratryggingar Íslands meta hvort um sé að ræða skerta færni sem heimili stofnuninni að veita undanþágu. Ef um er að ræða þjónustu sem krefst innlagnar á sjúkrahús verður sjúkrahúsið að ákveða hvort veita skuli undanþágu.

  • Tilvísun Reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu sjá  Lög og reglugerðir 
  • Tilvísun Reglugerð um lýtalækningar sem sjúkratryggingar almannatrygginga taka til nr. 722/2009 sjá Lög og reglugerðir 
Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica