Talmeinafræðingar

Talmeinafræðingur sem hefur störf

Talmeinafræðingar sem eru að hefja störf þurfa að senda tilskilin gögn til Sjúkratrygginga Íslands og fá staðfestingu frá stofnuninni áður en störf eru hafin. Gögnin eru:

Netfang: [email protected]

 • Tilkynning um sjálfstæðan rekstur
 • Afrit af löggildingu talmeinafræðings
 • Staðfesting á sjúklingatryggingu
 • Staðfesting á frjálsri ábyrgðartryggingu
 • Undirrituð yfirlýsing vegna tengingar við netkerfi Sjúkratrygginga Íslands ( í tvíriti)
 • Staðfesting landlæknis á að viðkomandi talmeinafræðingur uppfylli faglegar lágmarkskröfur til reksturs þeirrar heilbrigðisþjónustu sem tilkynnt var um (skal liggja fyrir áður en starfssemin hefst)
 • Staðfesting á að talmeinafræðingur hafi minnst 2 ára starfsreynslu fyrir utan handleiðslu.

Flutningur á aðra starfsstöð

Hyggist talmeinafræðingur flytja á aðra starfsstöð þurfa eftirfarandi upplýsingar að liggja fyrir áður en viðkomandi hefur störf á nýjum stað.

Netfang: [email protected]

 • Tilkynning um sjálfstæðan rekstur
 • Staðfesting landlæknis á að viðkomandi talmeinafræðingur uppfylli faglegar lágmarkskröfur til reksturs þeirrar heilbrigðisþjónustu sem tilkynnt var um (skal liggja fyrir áður en starfsemin hefst á þeirri starfsstofu sem talmeinafræðingur flytur starfsemi sína á).
 • Staðfesting á frjálsri ábyrgðartryggingu
 • Staðfesting á sjúklingatryggingu

Til að opna nýja stofu talmeinafræðings þurfa eftirfarandi atriði að vera uppfyllt

Sækja þarf um leyfi til að opna nýja stofu til Sjúkratrygginga Íslands. Þau gögn sem skila þarf inn með umsókn eru:

 • Teikningar af fyrirhugaðri starfsstofu með upplýsingum um staðsetningu.
 • Afrit af samþykki frá heilbrigðiseftirliti viðkomandi sveitarfélags á að húsnæði uppfylli reglur um starfsleyfisskilyrði fyrir heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð um hollustuhætt nr. 941/2002.
 • Afrit af samþykki Landlæknis fyrir að rekstur stofu uppfylli faglegar lámarkskröfur í samræmi við reglugerð nr. 786/2007 um eftirlit landlæknis með rekstri heilbrigðisþjónustu og faglegar lágmarkskröfur.
 • Staðfestingu á stofnun fyrirtækis (stofu talmeinafræðings) frá fyrirtækjaskrá.
 • Ef um er að ræða húsnæði sem er í eigu opinberra aðila, þarf að skila inn leigusamningi.

Þegar öll gögn hafa borist SÍ er metið hvort viðkomandi starfsstofa uppfylli skilyrði sem sett eru fram í samningi SÍ og talmeinafræðinga. Eiganda stofu er í framhaldi af því sent bréf þar sem staðfest er að viðkomandi stofa sé samþykkt af SÍ. Ekki er heimilt að hefja störf á viðkomandi stofu fyrr en slíkt heimild hefur verið gefin af SÍ.

Talmeinafræðingur sem flytur starfssemi sína á nýja stofu þarf jafnframt að fylgja leiðbeiningum Talmeinafræðingur sem hefur störf“ eða „Flutningur á aðra starfsstöð“ og skila þeim gögnum sem þar er óskað eftir. Allar upplýsingar þurfa að liggja fyrir áður en viðkomandi hefur störf á nýrri stofu.


Upplýsingar um starfandi talmeinafræðinga er hægt að finna á heimasiðu talmeinaræðinga https://www.talmein.is/.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica