Helstu stjórnunareiningar

  • Forstjori_2010

Stjórn og forstjóri Sjúkratrygginga Íslands

Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands er Steingrímur Ari Arason. Hann er skipaður af heilbrigðisráðherra til 5 ára.

 

Stjórn Sjúkratrygginga Íslands er skipuð af heilbrigðisráðherra.

Formaður stjórnar er Dagný Brynjólfsdóttir.

Aðrir stjórnarmenn eru:

Garðar Mýrdal,

Jóhannes Pálmason,

Kristinn H. Gunnarsson og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir.

Stjórn SÍ 2010

Frá vinstri: Kristinn H. Gunnarsson, Garðar Mýrdal, Dagný Brynjólfsdóttir, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og Jóhannes Pálmason.

 

Varamenn í stjórn eru

Hólmfríður Grímsdóttir,

Dýrleif Skjóldal,

Björg Bára Halldórsdóttir,

Ellert B. Schram og

Stefán Jóhann Stefánsson.

Ráðherra skipar fimm menn í stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar og skal einn skipaður formaður stjórnar og annar varaformaður. Skipaðir skulu jafnmargir menn til vara. Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim og situr forstjóri fundi stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti. Ráðherra setur stjórninni erindisbréf og ákveður þóknun til stjórnarmanna sem skal greidd af rekstrarfé stofnunarinnar.

Stjórn sjúkratryggingastofnunarinnar skal staðfesta skipulag stofnunarinnar, árlega starfsáætlun og fjárhagsáætlun og marka henni langtímastefnu. Skal stjórnin hafa eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og að rekstur hennar sé innan ramma fjárlaga á hverjum tíma.

Formaður stjórnar sjúkratryggingastofnunarinnar skal reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi hennar og gera honum viðvart ef starfsemi og þjónusta er ekki í samræmi við ákvæði laga og ef rekstur er ekki í samræmi við fjárlög.


 


Language: