Sjóslys

Atvinnurekandi skal senda inn tilkynninguna þegar um sjóslys er að ræða. 

Öll slys ber að tilkynna innan eins árs. Mikilvægt er að tilkynningar séu rétt útfylltar og í frumriti.

Skilyrði er að viðkomandi hafi fengið greidd laun vegna vinnunnar eða ef um sjálfstæðan atvinnurekanda er að ræða þá reiknað endurgjald.

Þegar slys ber að höndum og ætla má að það sé bótaskylt skal það tilkynnt til þjónustuvers Sjúkratrygginga Íslands á Vínlandsleið 16, Reykjavík eða til umboða hennar úti á landi.

Hvaða gögnum þarf að skila inn til Sjúkratrygginga Íslands?

  • Tilkynning um slys - sjá hlekk hægra megin á síðunni.
  • Læknisvottorð vegna slyss (áverkavottorð) frá þeim lækni eða heilbrigðisstofnun/sjúkrahúsi sem slasaði leitaði fyrst til eftir slysið. Í vottorðinu þurfa að koma fram upplýsingar um fyrstu komu vegna slyssins og tímabil óvinnufærni.
  • Afrit af sjóprófum eða lögregluskýrslu
  • Læknisvottorð vegna slyss (áverkavottorð)
  • Kvittanir/reikningar vegna útlagðs sjúkrakostnaðar
  • Aflanótur, launaútreikningar og kvittað launauppgjör
  • Vottorð sýslumanns, ef um banaslys er að ræða

Ef um varanlegar afleiðingar slyssins verður að ræða er möguleiki á greiðslu örorkubóta samkvæmt IV. kafla laga um almannatryggingar þó önnur skilyrði séu ekki uppfyllt.

Ef um er að ræða vottorð frá Landspítala er óskað eftir vottorði meðferðarlæknis. Í vottorðinu þurfa að koma fram upplýsingar um fyrstu komu vegna slyssins og framhaldsmeðferð.

Að beiðni spítalans skal ennfremur bent á að áverkavottorð eru einungis afgreidd skv. beiðni í síma 543-1000. Óska þarf eftir sambandi við læknaritara þeirrar deildar þar sem sjúklingur var til meðferðar.

Um tilkynningaskyldu

Hinum slasaða, eða öðrum sem vilja gera kröfu til bóta, ber að fylgjast með því að tilkynningaskyldu sé fullnægt. Leita má aðstoðar lögreglu ef atvinnurekandi vanrækir að tilkynna um slysið.

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica