Almennar upplýsingar um ES kortið

  • Evrópska sjúkratryggingakortið

Kortið staðfestir rétt korthafa til heilbrigðisþjónustu hjá þjónustuaðilum innan hins opinbera sem verður nauðsynleg meðan á tímabundinni dvöl stendur í EES landi.

Kortið staðfestir rétt korthafa til heilbrigðisþjónustu hjá þjónustuaðilum innan hins opinbera sem verður nauðsynleg meðan á tímabundinni dvöl stendur í EES landi.

Korthafi á rétt á allri heilbrigðisþjónustu sem telst nauðsynleg í því skyni að gera honum kleift að ljúka dvöl sinni á öruggan hátt. Er þá átt við meðal annars læknishjálp og lyf. Ef einstaklingur er með evrópska sjúkratryggingakortið á viðkomandi ekki að þurfa að snúa aftur til heimalands síns fyrr en áætlað var til þess að fá nauðsynlega meðferð.

Læknir í dvalarlandi metur heilsufar og nauðsynlega meðferð. Þegar komið er á heilsugæslustöð, sjúkrahús eða apótek þarf að framvísa ES kortinu ásamt vegabréfi.

Ef þjónustuaðili tekur ekki við ES korti og einstaklingur greiðir fullt verð fyrir þjónustu er líklegt að um einkarekinn þjónustuaðila sé að ræða og þá er ekki um neina endurgreiðslu að ræða. 

Kortið gildir eingöngu hjá þjónustuaðilum innan hins opinbera sjúkratryggingakerfis

Kortið gildir aðeins hjá læknum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum sem starfa innan hins opinbera sjúkratryggingakerfis í dvalarlandinu. Kortið gildir því ekki þegar um er að ræða þjónustu sem veitt er á einkareknum sjúkrastofnunum. Leitið ávallt upplýsinga um hvort læknir eða sjúkrastofnun sem leitað er til starfi innan opinbera sjúkratryggingakerfisins.

Aðstoð er veitt samkvæmt reglum dvalarlandsins

Þjónustan sem veitt er getur verið ólík frá einu landi til annars og mismunandi gjöld innheimt fyrir hana. Korthafi greiðir sama gjald fyrir þjónustuna og þeir sem eru tryggðir í viðkomandi landi. Tryggingastofnun/sjúkrasamlag landsins sendir síðan reikning til Sjúkratrygginga Íslands sem sér um að greiða það sem á vantar.

Í sumum löndum greiða örorkulífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar lægra gjald en aðrir fyrir heilbrigðisþjónustu.  Þeir gætu þurft að sýna fram á stöðu sína til þess að njóta réttinda í samræmi við það, til dæmis með framvísun örorkuskírteinis.

Kortið gildir ekki ef tilgangur farar er að fá meðferð erlendis

Kortið tekur ekki til þeirra tilvika þegar farið er til annars EES lands í þeim tilgangi að fá læknisaðstoð eða aðra heilbrigðisþjónustu. Í þeim tilvikum gilda ákveðnar reglur. Hafa þarf samband við Sjúkratryggingar Íslands og leita samþykkis fyrirfram.

Kortið fellur úr gildi ef korthafi telst ekki lengur sjúkratryggður á Íslandi til dæmis vegna brottflutnings eða vinnu erlendis

Kortið gildir að öllu jöfnu í þrjú ár svo fremi korthafi sé búsettur og sjúkratryggður á Íslandi. Gildistími korthafa sem eru með ellilífeyri eða varanlega örorku er hinsvegar 5 ár. Ef hann flytur búsetu frá Íslandi fellur kortið almennt úr gildi. Sérreglur gilda um námsmenn. Þeir sem starfa í öðru EES-ríki eiga almennt að vera tryggðir í því ríki þar sem þeir starfa og teljast þá ekki lengur sjúkratryggðir á Íslandi. Einstaklingar sem starfa tímabundið í öðru EES-ríki fyrir vinnuveitanda hér á landi geta þó sótt um áframhaldandi tryggingu hjá Sjúkratryggingum.

Óheimilt er að nota kort sem fallið er úr gildi að viðlagðri ábyrgð

Ef handhafi korts sem ekki telst lengur sjúkratryggður á Íslandi (t.d. vegna flutnings búsetu eða atvinnu erlendis) framvísar kortinu geta Sjúkratryggingar endurkrafið hann um útlagðan kostnað ásamt vöxtum. Sama gildir um aðra misnotkun kortsins.

Korthafa ber að tilkynna um breytingar sem geta skipt máli um áframhaldandi gildi kortsins.  

Blóðskilun og súrefnisþjónusta

Korthafi á rétt á blóðskilun og súrefnisþjónustu eftir þörfum í öðru EES-ríki en sérstakar reglur gilda um þessa þjónustu. Gera verður samkomulag um slíka þjónustu fyrirfram (tímanlega) hjá viðkomandi þjónustuaðila.

Heimflutningur vegna alvarlegra veikinda eða andláts

Kortið veitir ekki rétt til heimflutnings til Íslands. Það tekur heldur ekki til kostnaðar sem ekki telst vera beinn sjúkrakostnaður. Sem dæmi má nefna kostnað vegna breytinga á ferðaáætlun, lengri dvöl á hóteli eða vegna aðstoðar fylgdarmanns ef þörf er á aðstoð í heimferð.

Af hverju er kortið á íslensku?

Útlit kortsins er staðlað og er framhliðin eins í öllum EES-ríkjunum. Ríkin ráða hins vegar útliti hinnar hliðarinnar og hvert ríki notast við sitt opinbera tungumál.

Ef kortið týnist:

Ef kort týnist eða gleymist er unnt að sækja um bráðabirgðakort í Rétttindagátt mínar síður, sjá "Næstu skref" hér til hægri.

Kortið gildir í eftirtöldum löndum:

Austurríki, Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Króatíu, Kýpur (gríska hlutanum), Lettlandi, Liechtenstein, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Noregi, Portúgal, Póllandi, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Sviss, Svíþjóð, Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi.

Athugið:

Endurgreiðslur fara eftir reglum dvalarlandsins en einstaklingar þurfa ávallt að greiða sinn sjúklingshluta sjálfir.

Ráðlagt er að ferðamenn kanni hvers konar tryggingar þeir hafa og hvort þær gilda á ferð erlendis. Nauðsynlegt getur verið að kaupa ferðatryggingu hjá tryggingafélögum. Slíkar tryggingar greiða bætur fyrir fleira en almannatryggingar gera, t.d. kostnað vegna heimflutnings.


Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica