Greiðsluþátttökukerfi vegna læknisþjónustu, þjálfunar o.fl.

Þann 1. maí 2017 tók í  gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi vegna heilbrigðiþjónustu. 

Markmiðið með því er að lækka útgjöld þeirra einstaklinga sem þurfa mikið á heilbrigðisþjónustu að halda og hafa greitt háar fjárhæðir fyrir þá þjónustu. 

Í nýju greiðsluþátttökukerfi mun enginn greiða meira en ákveðna hámarksfjárhæð í hverjum mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu. Þessar fjárhæðir eru tilgreindar í nýrri reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. 

Hámarksgreiðslan verður almennt 24.600. Hún verður þó lægri hjá öldruðum, öryrkjum og börnum eða kr. 16.400. Börn með sama fjölskyldunúmer samkvæmt skilgreiningu Þjóðskrár Íslands teljast sem einn einstaklingur í greiðsluþátttökukerfinu. Sú nýbreytni er í nýju greiðsluþátttökukerfi að greiðslur sjúkratryggðra einstaklinga fyrir þjónustu vegna þjálfunar, læknishjálpar o.fl. telja saman upp í hámarksgjald. Greiðslur fyrir þjónustu sem veitt er á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum falla undir nýtt kerfi ásamt heilbrigðisþjónustu hjá sjálfstætt starfandi hjá sjálfstætt starfandi læknum, sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfum, talmeinafræðingum og sálfræðingum.  Greiðsluþátttaka hjá sálfræðingum á eingöngu við um börn yngir en 18 ára og hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingum sem eru á rammasamning við SÍ og  eru með tílvísun frá tilvísunarteymi sem SÍ hefur samið við.  

Enn fremur greiðslur fyrir meðferð húðsjúkdóma, sem veitt er af öðrum heilbrigðisstarfsmönnum en læknum, samkvæmt samningum. Tekið verður tillit til greiðslna einstaklinga fyrir gildistöku nýs greiðsluþátttökukerfis, til að draga úr háum greiðslum við upphaf nýs fyrirkomulags. Skoðað verður hvað greitt hefur verið fyrir heilbrigðisþjónustu á tímabilinu 1. desember 2016 – 30. apríl 2017. 

Þegar reiknað er út hvað einstaklingur á að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu hverju sinni er skoðað hversu mikið hann hefur safnað upp í hámarksgreiðslu og hver greiðsla hans ætti að vera samkvæmt gjaldskrá.  

Ef kostnaður einstaklings samkvæmt gjaldskrá fyrir þjónustuna nemur samanlagt hærri fjárhæð en mánaðarlegu hámarki greiða Sjúkratryggingar Íslands mismuninn. 

Við ákvörðun á greiðsluþátttöku einstaklings er tekið tillit til stöðu í byrjun mánaðar og það sem greitt er fyrir heilbrigðisþjónustu í þeim mánuði. Ef þessar samanlögðu greiðslur eru lægri en 24.600 kr. (16.400 kr. fyrir lífeyrisþega og börn) tekur einstaklingurinn þátt í kostnaðinum þar til þeirri fjárhæð er náð. Þetta þýðir að einstaklingar, aðrir en lífeyrisþegar og börn, greiða aldrei hærra gjald en 24.600 kr. í mánuði. Þegar þeirri hámarksgreiðslu er náð greiða þeir allt að 4.100 kr. á mánuði að jafnaði.  

Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald en 16.400 kr. í mánuði. Þegar þeirri hámarksgreiðslu er náð greiða þeir allt að 2.733 kr. á mánuði að jafnaði. Ólíkt því sem gildir í núverandi kerfi fyrnast áunninn réttindi einstaklinga ekki við áramót.

Greiðsluþátttaka einstaklinga er reiknuð í gagnagrunni sem Sjúkratryggingar Íslands starfrækja. 

Upplýsingar um greiðsluþátttöku verða aðgengilegar fyrir almenning í Réttindagátt SÍ á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands, www.sjukra.is. 

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica